Sveiki atvykę!

Klaipėdos laisvųjų krikščionių bažnyčia, tai žmonių grupelė kuri patyrė Dievo prisilietimą ir patikėjo Jėzumi Kristumi, kaip Atpirkėju ir Išgelbėtuoju.  Mes tikime jog tikintieji yra pašaukti gyventi tikėjimo bendrystėje su kitais tikinčiaisiais. Taip pat tikime jog tikėjimas ir savo pašaukimo atpažinimas įprasmina žmogaus gyvenimą.

Taigi mes skelbiame Kristų ir per jį prasmingą gyvenimą.

Evangeliška laisvė – vertiname nepriklausomybę nuo hierarchijos, kitų religinių ar politinių struktūrų ir nuo varžančios tradicijos.

Šv. Raštas yra aukščiausias autoritetas

Bendruomeniškumas – puoselėjame artimą bendravimą tarp bendruomenės narių.

Liudijimas – laisva valia, savo darbais ir žodžiais siekiame liudyti Evangeliją šalia mūsų esantiems.

Bendravimas – esminiuose dalykuose siekiame vienybės su kitomis krikščioniškomis bendruomenėmis.

Socialinis atsakingumas – skatiname rūpintis vargšais ir vieni kitais.

Šiuolaikiškumas – stengiamės šiuolaikinei visuomenei suprantamai skelbti Evangeliją, šlovinti ir bendrauti.

 

Istorinė kilmė: Laisvųjų Krikščionių bendruomenių šaknys yra Anabaptistų judėjime XVI a.

Pradžia Lietuvoje: Šiaulių m. Laisvųjų krikščionių bažnyčia įregistruota 1991 11 25.

Vadovavimo struktūra: visuotinis narių susirinkimas apsprendžia bažnyčios dvasinę, organizacinę, finansinę-ūkinę veiklą, kurią vykdo bažnyčios taryba.

Narystė organizacijose: Nuo 2014 metų priklausome Tarptautinei Broliškųjų Menonitų bendruomenei (ICOMB)