Nauji horizontai

Apd. 13 skyrius. Pirmoji ap. Pauliaus misijų kelionė
Plačiau →

Bendruomenės pašaukimas tarnystei – antra dalis.

Ap. Pauliaus laiško Kolosų bažnyčiai, 3 skyriaus analizė – laiško dalis, kuriame Ap. Paulius kalba apie Naują gyvenimą Kristuje, naują tikinčiojo vidinį gyvenimą ir naują gyvenimą bendruomenėje.
Plačiau →

Viešpatie, pas ką mes eisime?!

Ką mes darome, kai Dievo valia skiriasi nuo mūsų lūkesčių
Plačiau →