Ap. Pauliaus laiško Kolosų bažnyčiai, 3 skyriaus analizė – laiško dalis, kuriame Ap. Paulius kalba apie Naują gyvenimą Kristuje, naują tikinčiojo vidinį gyvenimą ir naują gyvenimą bendruomenėje.